Vasutasok.hu RSS

Vasúti hírek 0-24 RSS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
vasúti hírek 0-24 RSS

Figyelem! arcképes

E-mail Nyomtatás PDF


a MÁV Zrt., MÁV- START Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt.,

MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft., MÁV FKG Kft.

 ZÁHONY-PORT Zrt., munkavállalói részére

 

A vasúti utazási kedvezményre jogosultak körét és a kedvezmény mértékét a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet szabályozza.

A rendelet kimondja, hogy a vasúti utazási igazolványokat évente érvényesíteni szükséges.

 

A 2015. november 1-jén érvényes vasúti utazási igazolvánnyal rendelkező munkavállalók és jogosult hozzátartozói igazolványainak érvényesítéséhez szükséges – a MÁV-START Zrt. nyilvántartása alapján elkészült – Adatlapokat (munkavállaló és jogosult hozzátartozók adatlapjai) a MÁV-START Zrt. postai úton juttatja el az érintettekhez.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatlaphoz mellékelt Kitöltési útmutatót, és az abban foglaltak alapján szíveskedjen az Adatlapot kitölteni, amennyiben az szükséges. Az útmutató tartalmazza, hogy adatváltozás esetén milyen igazoló dokumentum bemutatása szükséges (kötelező) az érvényesítéshez.

 

A kitöltött, aláírt Adatlapokat, valamint a módosult jogosultságot igazoló dokumentumo(ka)t a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Humán Szolgáltatás ügyfélszolgálati irodáiban kell leadni, legkésőbb

 

2015. december 15-ig.

 

Az Adatlapot a Humán Szolgáltatás ügyfélszolgálati irodáiban látják el munkáltatói záradékkal, e nélkül az Adatlap érvénytelen. A záradékolt Adatlapokat a Humán Szolgáltatás továbbítja a MÁV-START Zrt. Menetkedvezményi szakterületének (továbbiakban: MÁV-START MK).

 

Az évvégi várható szervezeti változásoktól függetlenül kérjük, hogy minden munkavállaló a fenti határidőig adja le az érvényesítéshez szükséges Adatlapokat, mivel a szervezeti változásokhoz kapcsolódó jogosultsági-, és igazolvány változásokat a munkáltatók külön intézkedéssel rendezik, melyről az érintettek tájékoztatást fognak kapni.

 

Az Adatlapon lévő hozzájárulás aláírásával az érvényesítés díja (1250 Ft/utazási igazolvány) a 2015. december havi bérszámfejtéskor kerül levonásra. Amennyiben 2015. december hónapban nem kap járandóságot a munkavállaló (pl. fizetés nélküli szabadságon lévő), úgy az Adatlapokhoz mellékelni kell az érvényesítési díj befizetését igazoló bizonylatokat.

 

Az érvényesítéshez megkapott Adatlap kitöltése helyett, az arra rendszeresített nyomtatványon új igazolványt kell igényelni az alábbi esetben:

 • névváltozás (csak a névváltozással érintett igazolványt kell lecserélni),

 • kocsi osztály változás esetén

   

  Kocsi osztály változás esetén, az 57/2009 KHEM rendelet szerint – (napra pontosan) betöltött 25 év munkaviszony szükséges az 1. kocsi osztályú jogosultság megszerzéséhez.

  Igénylés csak abban az esetben történhet 2015. évben, ha már ebben az évben megvan a betöltött 25 év folyamatos munkaviszony.

   

   

  Azon munkavállaló, aki 2015. november 1-jén rendelkezett érvényes vasúti utazási igazolvánnyal, és továbbra is jogosult rá, de 2015. december 1-jéig nem kapja kézhez az érvényesítéshez szükséges Adatlapot, a pótlást közvetlenül a MÁV-START MK-tól kérheti.

 

Azok a munkavállalók, akik az Adatlapokat nem adták le időben, az érvényesítést személyesen intézhetik 2016. január 4-től, munkáltató záradékolás és befizetés után a MÁV-START MK –nál.

 

 

Személyes ügyintézésre a 1087 Budapest, Kerepesi u. 1-5. szám alatt, a 2. emelet 246-247. számú irodákban van lehetőség, az alábbi nyitvatartási időben:

                    

                     hétfő – csütörtök 800 – 1400

                     péntek 800 – 1200

 

                     Telefonszám: 01/23-55; 01/24-68; 01/13-83

A vasúti utazási igazolványok elektronikus érvényesítését 2016. év januárjában végzi el a MÁV-START Zrt., amelyről vasúti utazási igazolványonként postai úton értesítést küld a munkavállalók részére. Az értesítés nyugtaként szolgál az érvényesítési díj megfizetéséről, illetve igazolja a rajta feltüntetett igazolvány érvényesítésének megtörténtét.

Felhívjuk a munkavállalók figyelmét, hogy amennyiben a 18-25 éves igényjogosult gyermekei jogosultságának igazolására 2015. október 26-ig nem adott le érvényes iskolalátogatási igazolást – az előzetes tájékoztatásnak megfelelően – az érintett igazolványok már letiltásra kerültek. Ezeknek az igazolványoknak az érvényesítésére Adatlapok már nem kerülnek kiküldésre, mivel az igényjogosultságot nem igazolták időben. Amennyiben a jogszerző a jogosultságot később igazolja, akkor a jogszerzőnek az érvényesítést önállóan kell intéznie, a MÁV-START MK-tól közvetlenül kell megigényelnie a szükséges Adatlapot. Az érvényesítési díjat ebben az esetben egyéni befizetéssel kell teljesíteni, amelyről a bizonylatot az Adatlaphoz kell csatolni. Az Adatlapot a munkáltatói záradékolást követően a MÁV-START MK-nál kell leadni. Az elektronikus érvényesítést a MÁV-START Zrt. a többi érvényesítéssel azonos módon végzi.

 

Azok a munkavállalók, akik az érvényesítési Adatlapok előállítása után (2015.11.05. után) igényelnek új (első igénylés, elhagyás miatt) vasúti utazási igazolványt, számoljanak azzal, hogy a 2015. évben legyártott utazási igazolványokat még érvényesíteni is kell 2016. évre. Az érvényesítéshez szükséges Adatlap az utazási igazolvánnyal együtt kerül átadásra, amelyet - munkáltatói záradékolás (a Humán ügyfélszolgálati irodák által) és egyedi befizetés után -, közvetlenül a MÁV-START MK-hoz kérjük eljuttatni, legkésőbb 2016. január 31-ig.

 

A vasúti utazási igazolványok érvényesítésére és igénylésére vonatkozó eljárásrendet a munkáltató saját utasításban szabályozza munkavállalói és igényjogosult hozzátartozói vonatkozásában.

 

Őszi szünet / téli álom :)

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves Kollégák, Tagjaink!

Értesítünk benneteket, hogy egyesületünk 2016.01.01-ig szokásos téli álmát alussza. Az egyesület elnöke ügyletet tart minden szombaton

a vezetékes 06 53/342-884,

a vasúti 06+27-51, és

a 06 30/9634325 mobil számokon.

Természetesen látogassatok el lapjainkra

egyesület honlapja: www.evvk.hu

vasutas honlapunk: www.vasutasok.hu

egyesület facebook oldala https://www.facebook.com/evvk.magyarorszag www.vasutmania.hu

EVVK Fanclub https://www.facebook.com/groups/216760611793439/

FIP szabadjegy csoport https://www.facebook.com/groups/478631755542196/

EVVK olasz fanclub https://www.facebook.com/groups/496836540483865/

Menetjegy cserebere csoport https://www.facebook.com/groups/1197366073613323/

De ha van jó ötletetek, a jövő évvel kapcsolatban, írhattok e-mailt a megszokott Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. -ra

2016-ban várjuk megkereséseteket.

üdvözlettel: Balog Imre

elnök

 

EVVK Közgyűlés Kőszegen USA élménybeszámolóval

E-mail Nyomtatás PDF

EVVK Közgyűlés Kőszegen USA élménybeszámolóval

 

Tisztelt Tagtársunk ! 

Ezúton meghívlak az Explorer Vasutas Világjáró Klub rendkívüli közgyűlésére,

2015. 08. 07-én, PÉNTEK 13.30 h-kor

Kőszeg Jurisich Miklós Gimnázium Kollégiuma földszinti ebédlő helyiségében

Cím: Kőszeg, Hunyadi utca 10, 9730.  

Indulás Budapestről ~8:10 h-kor, IC 912 pótdíjas vonattal lehetséges.

 

Tervezett napirend:

 1. 2012. évi számviteli beszámoló
 2. 2014. évi számviteli beszámoló
 3. Egyebek
 4. Kötetlen baráti beszélgetés 

Fenti rendkívüli közgyűlés döntésképtelensége esetén, 14.00 h-kor új közgyűlés kerül megrendezésre, amely a megjelentek számától függetlenül, a meghirdetett napirendi pontokban határozatképes.

Rendes tagok szavazati joggal, pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen.

Egyéb információk:

Az esetlegesen elmaradt tagdíj befizetésére is van mód a közgyűlésen.

A közgyűlést követően kis kőszegi bolyongásra is van lehetőség.

Különösen várjuk, az idén nagy számban belépett, új tagjainkat!

Este USA élménybeszámoló (várhatóan vetítéssel), ezért a közgyűlésre Amerikát megjárt veteránjainkat is elvárjuk.  

Most nem lesz verseny, de kérjük, hogy akinek lehetősége és ideje van, hozzon némi háztáji sütit.

Vonat Budapestre 18:32 h-kor van.

Szállásigényetekről (tagoknak kedvezményesen 2700 Ft/fő) legkésőbb 2015.07.01-ig szíveskedjetek tájékoztatni bennünket. 

Igény esetén lehet csatlakozni a másnap induló Raabklam túrához. 

Várjuk visszajelzésteket, üdvözlettel:

Balog Imre

elnök

EVVK  

 

www.evvk.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  

 

Sajtóközlemény

E-mail Nyomtatás PDF

A Vasutasok Szakszervezete XVIII. Kongresszusának küldöttei 2015. május 15-én elfogadták az elmúlt négy év munkájáról szóló beszámolót, módosították a szervezet alapszabályát és megválasztották a vezető tisztségviselőket. Elnök: Meleg János Szervezetpolitikai alelnök: Horváth Csaba Érdekvédelmi alelnökök: Dr. Kotter József és Zlati Róbert A Vasutasok Szakszervezete kongresszusa ma a középtávú program vitájával folytatja munkáját. 

 

Teljesítmény ösztönzés

E-mail Nyomtatás PDF

  A munkáltató az érdekképviseletekkel folytatott több hónapos tárgyalást követően kötött megállapodást a teljesítményösztönző rendszer átalakítására, amely közös akaraton alapult.  

Mindvégig elsődleges cél volt, hogy elemezzük a teljesítményösztönző rendszerben érintett munkakörök ráhatását a társasági működésre, illetve a munkaerő-piaci tendenciákhoz viszonyított jövedelmi helyzetet.

Célunk, hogy az átalakítás egy folyamat kezdete legyen, melyben lépésről lépésre haladunk a szolgáltatásunk szempontjából fontos munkakörök elismeréséért.

Ennek keretében a munkáltató visszamenőlegesen 2015. március 01. napjától – a lentebb felsorolt munkakörökben – alapbéresítést hajt végre. Ez alapján a 2015. május havi bérek számfejtésével együtt, a 2015. júniusban kerül kifizetésre.

ÜDv:EVVK  

 

Diákok ! Nincs lehetőség az utánfizetési összeg mérséklésére

E-mail Nyomtatás PDF

Tanulói jogviszony igazolás hiánya miatt letiltott utazási igazolványok Nincs lehetőség az utánfizetési összeg mérséklésére

 

A MÁV-START Zrt. nyilvántartása  szerint több mint kilencszáz 18. életévét betöltött vasutas hozzátartozó  gyermek esetében nem érkezett be az előírt március végi határidőig eredeti igazolás arról, hogy az igényjogosult gyermek a 2014/2015. tanulmányi év II. félévében nappali tagozaton tanul. Azok az utazási igazolványok, amelyekhez az előírt határidőre a jogosultsághoz szükséges igazolásokat nem adták le,  április elsején automatikusan letiltásra kerültek. A letiltott utazási igazolvánnyal történő utazás a hatályos szabályok értelmében jogtalan használatnak minősül.

Bővebben...
 


Oldal 5 / 110

Belépés

Ki olvas minket

Oldalainkat 23 vendég böngészi

Weblapkészítés

Weblapot ingyen

nem,

de olcsón készítünk

 kisvállalkozások,

egyesületek,

alapítványok,

részére.

 

Kattanjon ránk!

PR modul

Leggyakrabban olvasott cikkeink

Hirdetés

Facebook oldalunk


RSS hírcsatornák

Kiemelt partnereink

Linkek

Képes hirdetés