Vasutasok.hu RSS

Vasúti hírek 0-24 RSS

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Arcképes csere plasztikra!

E-mail Nyomtatás PDF
Mire kell ügyelni az adatlapok kitöltésénél? Elsőként a MÁV-START Zrt. munkavállalói és hozzátartozói kapják meg az új igazolványokat.
Az előző évek érvényesítési gyakorlatához hasonlóan az új igazolvány elkészítéséhez az arra szolgáló formanyomtatványon minden jogosultnak adatot kell szolgáltatni és nyilatkozni. Az adatlapok az egyes szervezeti egységeknél, vagy a szolgáltatási központokban a kijelölt munkatársaktól vehetők át. A munkavállalók a vezényletekben, illetve az asszisztenseknél szerezhetnek tudomást arról, hogy az adott szervezeti egységnél ki a nyilatkoztatásban résztvevő munkatárs. A kijelölt munkatársak útmutatást adnak és támogatást nyújtnak az adatlapok kitöltésénél, és nekik kell leadni a kitöltött adatlapokat is!

 

Az adatlapok leadásának határideje: 2010. november 15.

 

A MÁV-Csoport többi vállalatánál más-más időtartamban és eltérő módon (a MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái segítségével) történik a nyilatkoztatás lebonyolítása, mint a MÁV-START Zrt. munkavállalói esetében. Ezúton felhívjuk a figyelmet arra, hogy társaságunk munkavállalói az igazolványcserével kapcsolatosan kizárólag a szervezeti egységnél kijelölt munkatársukat keressék, a Humánszolgáltató szervezet ebben a kérdésben nem tudja kiszolgálni őket.

 

Mire kell ügyelni az adatlapok kitöltésénél?

 

1.      Az igazolványok elkészítése az adatlapon megadott adatok alapján történik, ezért nagyon fontos, hogy az adatlapok helyesen és olvashatóan legyenek kitöltve, és minden adat pontosan és hiánytalanul szerepeljen rajtuk.

 

2.      Az elkészült igazolványok postai úton, tértivevénnyel kerülnek megküldésre a jogosultjaiknak, ezért az adatlapon a lakcímet pontosan kell megadni. Azt az állandó lakcímet vagy tartózkodási címet kell beírni, amelyről lakcímkártyával is rendelkeznek, különben nem kapják meg az igazolványt (a postai átvételnél a lakcímet igazolni kell).

 

3.      Az adatlap 2. oldalán szereplő Nyilatkozatot, továbbá a Hozzájárulást az igazolvány díjának munkabérből történő levonásához a jogszerző munkavállalónak a saját és hozzátartozói adatlapjainak esetében egyaránt alá kell írnia. Aláírás nélkül az igénylés nem fogadható el.

 

4.      A vasúti utazási igazolvány tervezett használatáról szóló nyilatkozat (adatlap 3. oldala) a regisztrációs jegy kiváltását szolgálja, így ennek kitöltése is kötelező.

 

A vasúti utazási igazolvány cseréjéhez további dokumentumokat szükséges még az adatlaphoz csatolni, melyek a következők:

Minden igényléshez szükség van

  • 1 db, három hónapnál nem régebbi, szabvány méretű igazolványképre, melyet az adatlap megfelelő helyére kell felragasztani (a fénykép hátoldalára ceruzával rá kell írni az igénylő nevét, születési idejét)
  • lakcímkártya másolatára.

Házastárs esetén:

◦      a jogszerző lakcímkártyájának másolata

◦      a jogszerzővel közös háztartásban együtt élést igazoló lakcímkártya másolata

◦      a Házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata

Élettárs esetén:

◦      a jogszerző lakcímkártyájának másolata

◦      a jogszerzővel közös háztartásban élést igazoló lakcímkártya, és

◦      az együtt élést igazoló, a jegyző által kiállított „Hatósági bizonyítvány”, vagy a 2008. évi XLV. törvény szerinti Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplő adatok igazolása céljából kiállított tanúsítvány, vagy

◦      egyneműek esetén: „Kivonat a Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvéből”

Gyermek esetén:

◦      a jogszerző lakcímkártyájának másolata

◦      a gyermek lakcímkártyájának másolata

◦      a Születési anyakönyvi kivonat fénymásolata

◦      18 és 25 év közötti gyermek részére nappali tagozatos tanulmányt igazoló iskolalátogatási igazolás (eredeti, nem fénymásolat), amelynek

o   középiskolai tanulmányokat folytató diák esetén az aktuális tanévre,

o   felsőfokú tanulmányokat folytató diák esetén az aktuális félévre kell szólnia

o   önhibáján kívül történő passzív félév esetén az igazolásnak tartalmaznia kell az okot is

o   külföldi tanulmányok esetén kizárólag a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján kiállított igazolás fogadható el

◦      nevelt gyermek esetében

o   Gyámhivatali határozat

o   ha nem a munkavállaló a gyám, hanem a házastárs: Házassági anyakönyvi kivonat

◦      élettárs gyermeke esetén szükséges az élettársi kapcsolat igazolása is

18 év feletti beteg gyermek esetén:

◦      a jogszerző lakcímkártyájának másolata

◦      a gyermek lakcímkártyájának másolata

◦      a Születési anyakönyvi kivonat fénymásolata

◦      az emelt összegű családi pótlék folyósítását igazoló Magyar Államkincstár (MÁK) által kiállított 2 hónapnál nem régebbi dokumentum

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogosultság igazolására szolgáló eredeti dokumentumot senki ne adja be az adatlappal, hanem csak annak fénymásolatát! (Ez alól csak az iskolalátogatási igazolás a kivétel.) A hozzátartozók adatlapjaihoz a munkavállaló (jogszerző) lakcímkártyájának másolatát is csatolni kell.

 

Amennyiben mindkét szülő vasutas, akár a MÁV-START Zrt.-nél, akár a MÁV-Csoport más-más vállalatánál, az igényjogosult hozzátartozók csak az egyik munkavállaló után jogosultak igénybe venni az utazási kedvezményt. Kérjük, hogy üres adatlapot is csak ennek megfelelően igényeljenek.

 

Javasoljuk, hogy mindenki időben gondoskodjon a jogosultságot igazoló dokumentumok beszerzéséről, illetve az igazolványigénylést határidőre, legkésőbb 2010. november 15-ig szíveskedjen leadni.

Humánerőforrás Menedzsment Szervezet

Forrás: MÁV-Start_Hírlevél

 

Módosítás dátuma: 2010. október 21. csütörtök, 18:02  

Weblapkészítés

Weblapot ingyen

nem,

de olcsón készítünk

 kisvállalkozások,

egyesületek,

alapítványok,

részére.

 

Kattanjon ránk!

PR modul

Leggyakrabban olvasott cikkeink

Hirdetés

Facebook oldalunk


RSS hírcsatornák

Kiemelt partnereink

Linkek

Képes hirdetés